Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten

Prosjektleder

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskningstema

Velferdstjenester

Prosjektperiode

 
oktober 2011
desember 2014
Prosjektet ser på hva som kjennetegner kommuner som driver både effektive og gode omsorgstjenester, hvordan de gode erfaringene fra disse kommunene kan systematiseres og hvordan deres erfaringer kan spres og formidles til andre kommuner.

Hoveddel 1: Nettverk for erfarings- og kunnskapsutvikling

I denne delen vil vi kartlegge og vurdere eksisterende nettverk og strukturer for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom kommuner, og hvordan disse kan utnyttes bedre for flere kommuner.

Hoveddel 2: Kommuner som driver både effektive og gode omsorgstjenester

I denne delen gjennomføres en kartlegging og analyse av hva som kjennetegner kommuner som driver både effektive og kvalitativt gode omsorgstjenester.

Til slutt vil de gode caseeksemplene bli sammenliknet med nasjonale tall fra registerdata og egne spørreundersøkelser.

Fafo-rapport 2016:06
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene

81775