Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Læringsutbytte i varehandel

Prosjektleder

Ragnhild Steen Jensen

Eksterne forskere

Nina K. Lidahl (Saga advisors)

Oppdragsgiver(e)

Virke

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
mars 2017
mars 2018

Virke skal gjennomføre et prosjekt for å utvikle metoder for å beskrive og dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandel.

Sentralt i dette arbeidet er å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser og kriterier for hva som utgjør en kvalifiaksjon. Fafo skal i samarbeid med Saga Advisors gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet.

Fafo-notat 2018:10
En følgeevaluering