Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Ragnhild Steen Jensen


Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen
Anna Hagen Tønder

Eksterne forskere

Nina K. Lidahl (Saga advisors)


Oppdragsgiver(e)

Virke


Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring


Prosjektperiode

 
mars 2017
mars 2018

Læringsutbytte i varehandel

Virke skal gjennomføre et prosjekt for å utvikle metoder for å beskrive og dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandel.

Sentralt i dette arbeidet er å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser og kriterier for hva som utgjør en kvalifiaksjon. Fafo skal i samarbeid med Saga Advisors gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet.

Fafo-notat 2018:10
En følgeevaluering