Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Seniorer i industrien

Forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon

Prosjektperiode

 
november 2017
november 2018

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Vi ser på hvordan det er å være senior i denne næringen, hvordan de opplever arbeidshverdagen, hvilke utfordringer de har (som seniorer), hvilke utviklingsmuligheter de opplever i yrket, om de opplever anerkjennelse, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, hvor lenge seniorene normalt er i arbeid, hvor mange som kombinerer pensjon og arbeid og hvorfor. Med andre ord, om industrien oppleves som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva potensialet er for stå lenge i arbeid og hvilken betydning pensjonsreformen har i den sammenheng.

Dette gjøres ved å oppsummere tidligere forskning og statistikk, analysere registerdata, og ved å gjennomføre et utvalg kvalitative intervjuer med seniorene i næringen.

Publisering

Midtsundstad, T. (2018). Seniorene i industrien - arbeidslivets slitere. Foredrag på nasjonal nettverkssamling for IA-rådgiverne. Thon hotell Opera, Oslo, 25. oktober 2018.

82363