Tidsbruk i barnehager

Prosjektet skal undersøke hvor mye tid barnehager bruker på å oppfylle rapporterings- og dokumentasjonskrav framsatt fra ulikt hold.

Vi skal kartlegge hvilke forhold barnehager plikter å rapportere og dokumentere til ulike instanser. Vi skal se på hvor mye tid barnehagenes ledelse bruker på å møte disse kravene og hvordan barnehagens interne arbeidsdeling og organisering av styrerressurser påvirker tidsbruken.

Prosjektleder

Ragnhild Steen JensenOppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet


Forskningstema

Oppvekst og foreldreskap


Prosjektperiode

Fafo-rapport 2015:43
Rapportering, organisering og ledelse

82082