Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune

Prosjektdeltaker(e)

Vidar Bakkeli

Oppdragsgiver(e)

Nes kommune

Forskningstema

Boligsosiale spørsmål

Prosjektperiode

 
desember 2016
februar 2017

Nes kommune ønsker en foranalyse som del av kommunens deltakelse i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020.

Foranalysen skal gi et grunnlag for utarbeidelse av kommunens handlingsplan for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Analysen skal belyse utfordringer og mulige løsninger i Nes, knyttet til organisering og styring av det boligsosiale arbeidet, virkemiddelbruk og samarbeid i og mellom tjenester.

Fafo-notat 2017:04
En foranalyse