Prosjektdeltaker(e)

Vidar Bakkeli

Oppdragsgiver(e)

Nes kommune


Forskningstema

Boligsosiale spørsmål


Prosjektperiode

 
desember 2016
februar 2017

Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune

Nes kommune ønsker en foranalyse som del av kommunens deltakelse i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020.

Foranalysen skal gi et grunnlag for utarbeidelse av kommunens handlingsplan for det boligsosiale arbeidet i kommunen. Analysen skal belyse utfordringer og mulige løsninger i Nes, knyttet til organisering og styring av det boligsosiale arbeidet, virkemiddelbruk og samarbeid i og mellom tjenester.

Fafo-notat 2017:04
En foranalyse