Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove MidtsundstadOppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk


Forskningstema

Seniorpolitikk


Prosjektperiode

 
januar 2012
juli 2014

Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013

Prosjektet kartlegger norske virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Fafo-rapport 2014:30
En virksomhetsundersøkelse fra 2013

81857