logo fafo 194x64
Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren
En kunnskapsoppsummering

Ordrenummer:

959

Inger Marie Hagen

Fafo
ISBN 978-82-324-0495-7

2019

(pdf 2909 kB)

Alle arbeidstakere har rett på et trygt og godt arbeidsmiljø. Hvert år blir likevel rundt sju prosent av norske arbeidstakere utsatt for vold eller trusler om vold. Det er særlig ansatte med utdanning i helse- og sosialfag som er utsatt, her forteller om lag hver fjerde kvinne og hver femte mann at de har slike erfaringer. Også når det gjelder seksuell trakassering og netthets er FOs medlemsgrupper særlig utsatt. I dette heftet – som Fafo har skrevet for FO – har vi samlet relevant informasjon om dette temaet. Du finner blant annet:

  • En oversikt over reglene i arbeidsmiljøloven og de nye forskriftsbestemmelsene.
  • En oversikt over hvem som rammes av vold, trusler, netthets og seksuell trakassering.
  • Gjennomgang av Fafos funn knyttet til konsekvenser av slike belastninger
  • En liste med relevant litteratur dersom du ønsker mer informasjon om emnet.

Heftet kan leses fra perm til perm eller brukes som et lite oppslagsverk for medlemmer og tillitsvalgte som trenger raskt tilgang til statistikk og regler.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B