Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Adapting to the Dual Earner Family Norm?
The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway

Hanne Cecilie Kavli

Journal of Ethnic and Migration Studies 2015

Abstract

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli