Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten Barnefattigdom Gyldendal akademisk 2009

Les mer / Read more

Forskningstema: Fattigdom, Diskriminering og ekskludering av etniske minoriteter, Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Tone Fløtten

Barnefattigdom og sosial deltakelse