Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry

Hedda Haakestad & Jon Horgen Friberg

Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry