Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Går vi av tidlig for å pleie mor?

T. Midtsundstad

Søkelys på arbeidslivet 26(2) Institutt for Samfunnsforskning 2009

Les mer/Read more

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Pensjon, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?