Avhandlinger

Rapportsøk

Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv
Doktoravhandling

Heidi Nicolaisen

2011

Les mer / Download

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv