Bokkapitler

Rapportsøk

Board-Level Employee Representatives in Norway, Sweden and Denmark

Inger Marie Hagen

2014 Forskningstema: Partssamarbeid

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Board-Level Employee Representatives in Norway, Sweden and Denmark