Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Olsen, Terje, Patrick Kermit, Hild Rønning, Jon Haakon Hustad & John Eriksen

Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave & Maha Kattaa

Facing Double Crises
Rapid assessment of the impact of COVID -19 on vulnerable workers in Jordan

Roger Bjørnstad, Bjørn Gran, Fredrik Bakkemo Kostøl, Ragnar Nymoen

Pengepolitikk med sterkt koordinert lønnsdannelse

Roger Bjørnstad, Fernanda Winger Eggen, Fredrik Bakkemo Kostøl og Victoria Sparrman

Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning
<<  23 24 25 26 27 [2829  >>