Eksterne rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat
Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon

Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring

2013

Lenke

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat