Eksterne rapporter

Rapportsøk

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere

Ragnhild Steen Jensen og Julia Orupabo

2010 Forskningstema: Integreringstiltak for innvandrere

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere