Eksterne rapporter

Rapportsøk

Følge opp - eller forfølge?

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

1999 Forskningstema: Frafall fra utdanning, Velferdstjenester

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Følge opp - eller forfølge?