Eksterne rapporter

Rapportsøk

Fosterhjem for barns behov
Rapport fra et fireårig forskningsprogram

Elisabeth Backe-Hansen, Toril Havik, Arne B. Grønningsæter

NOVA 2013

Finn rapporten på nettet

Forskningstema: Barnevern

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Fosterhjem for barns behov