Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor?

Bård Jordfald og Ragnar Nymoen

2016

Last ned / download PDF

Forskningstema: Lønn og lønnsdannelse

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor?