Eksterne rapporter

Rapportsøk

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt

Rolf K. Andersen og Martha Østbye

1998

Les mer

Forskningstema: Velferdstjenester

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt