Eksterne rapporter

Rapportsøk

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn

Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

2009 Forskningstema: Integreringstiltak for innvandrere

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn