logo fafo 194x64
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet
En kunnskapsstatus

Ordrenummer:

10197

Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2014:10
ISSN 0804-5135

2014

Nettutgave

(pdf 526 kB)

Dette notatet gir en kunnskapsstatus over forskning og litteratur om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i norsk arbeidsliv. I kjølvannet av politiske målsettinger om økt kvalitet i barnehagene, har også nyere forskningsbidrag i økende grad vært opptatt av å se på barne- og ungdomsarbeideren som en egen gruppe. Kunnskapsstatusen viser likevel at det er gjort lite forskning omkring barne- og ungdomsarbeiderens stilling innenfor ulike arbeidsfelt. Notatet bygger også på analyser av registerdata som viser hvor barne- og ungdomsarbeiderne jobber, hva slags jobb de har og om arbeidstid, samt hvilken utdanning de eventuelt går i gang med etter fagbrevet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B