logo fafo 194x64
Fagbevegelsen og CSR

Ordrenummer:

10048

Sissel Trygstad og Håvard Lismoen

Fafo-notat 2008:04
ISSN 0804-5135

2008

Nettutgave

(pdf 543k)

Virksomhetenes samfunnsansvar har fått stadig større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt de siste årene.  På den europeiske arena har ulike økonomiske og politiske drivkrefter drevet CSR opp på den sosialpolitiske og økonomiske agendaen. Hvorfor virksomheter tar et samfunnsansvar er et spørsmål med mange svar. I dette notatet diskuterer vi dette spørsmålet i lys av ulike perspektiver på samfunnsansvar  og i lys av ulike utviklingstrekk internasjonalt. Vi er særlig opptatt av hvordan fagbevegelsen forholder seg til fenomenet. Som vi omtaler i notatet er det knyttet en viss skepsis til fenomenet. Skepsisen er blant annet relatert til at det frivillige aspektet vektlegges sterkt når virksomhetenes samfunnsansvar diskuteres. Dette har ført til at deler av den europeiske fagbevegelsen har fryktet at en økt vektlegging av samfunnsansvar vil bidra til å svekke lov- og avtaleverket.

134,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B