Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere
En gjennomgang av prosjekterfaringer 2003–2005
Fafo-notat 2006:2
ISSN 0804-5135

2006

Nettutgave

(pdf 150k)

I perioden 2003 til 2005 har flere kommuner på bakgrunn av skriftlige søknader fått tildelt prosjektmidler fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for å rette søkelys mot ulike sider ved introduksjonsprogrammet. En rekke prosjekter fikk støtte til å jobbe spesielt med overgangen fra introduksjonsprogram til ordinært arbeid. Hensikten med dette notatet er å trekke ut noen erfaringer fra disse prosjektene, slik at andre kommuner kan få en rask oversikt over hva som er forsøkt og hvilke erfaringer dette har gitt. Notatet bygger på en gjennomgang av et utvalg prosjektsøknader og rapporter fra prosjekter som har fått økonomisk støtte for å arbeide systematisk med å gjøre overgangen fra introduksjonsprogram til ordinært arbeid enklere. Notatet inneholder eksempler på arbeidsmåter som kan ha overføringsverdi til andre kommuner og er først og fremst myntet på førstelinjetjenesten.
114,00 kr
114,00 kr

Ordrenummer:

791