logo fafo 194x64
Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor

Ordrenummer:

10263

Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald

Fafo-notat 2017:13
ISSN 0804-5135

2017

(pdf 1411 kB)

Fafo har fått gjennomført to undersøkelser om holdninger til konkurranseutsetting av offentlige tjenester. I den ene er et representativt utvalg av befolkningen spurt, og i den andre et utvalg av LO Stats medlemmer. Resultatene ble først presentert på LO Stats kartellkonferanse den 21. november 2017. Den første delen av notatet dreier seg om holdninger til konkurranseutsetting, og utskillelsen av renholdet fra Forsvarbygg og konkurranseutsetting av jernbanen spesielt. Del to handler om arbeidstakernes opplevelse av omstillinger og medbestemmelse.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B