Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Fafo-notat 2017:03
ISSN 0804-5135

2017

(pdf 663 kB)

Hensikten med dette notatet er å presentere en kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser. Meningen er at kunnskapsstatusen skal benyttes i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal foreta en gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler om varsling. I notatet presenteres både norske og internasjonale funn.

Ordrenummer:

10253