logo fafo 194x64
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Ordrenummer:

10260

Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård

Fafo-notat 2017:10
ISSN 0804-5135

2017

(pdf 1791 kB)

Det er nå 13 år siden den første, store EU-utvidelsen. Da ble Polen, Latvia, Litauen, Estland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Ungarn innlemmet i det indre markedet. I 2007 kom Bulgaria og Romania med, og Kroatia i 2013. Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Vi har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen. I bedriftene er det personalansvarlig eller daglig leder som har svart på spørsmålene. Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse i perioden november 2016 til mars 2017, og omfatter bedrifter med 10 ansatte eller flere. Spørreundersøkelsen er finansiert gjennom fagbevegelsesprogrammet til Fafo. Analysene av tallene er finansiert av Fafo Østforum. Notatet er basert på en presentasjon som ble holdt i Fafo Østforum 8. juni 2017.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B