Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Overføringsflyktninger – uttak og integrering

Fafo-notat 2001:08
ISSN 0804-5135

2001

Nettutgave

(pdf 458 kB)

Dette notatet er resultat av et prosjekt finansiert av Kommunal og regionaldepartementet. Utgangspunktet var et ønske om å etablere et bredere kunnskapsgrunnlag for å vurdere modellene for uttak, mottak og bosetting av overføringsflyktninger. Notatet belyser fire hovedspørsmål: 1) Hvordan velges overføringsflyktninger ut, og hvordan ivaretas hensynet til integrering i kommunene i den faktiske utvelgelsen av overføringsflyktninger? 2) Er det systematiske forskjeller mellom overføringsflyktninger og asylsøkere som kan påvirke mulighetene for vellykket integrering i de to gruppene? 3) Hvordan kommuniseres kommunenes erfaringer med overføringsflyktninger tilbake til de myndighetene som er ansvarlige for uttaket? 4) Hva slags informasjon får overføringsflyktninger før bosetting, og under hvilke betingelser blir denne informasjonen gitt? Notatet er basert på en sammenstilling både av tidligere innsamlet materiale fra Fafos undersøkelser innenfor temaområdet, og nye kvalitative intervjuer med spesifikt søkelys på uttak og bosetting av overføringsflyktninger.

Ordrenummer:

664