Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Pensjonering i stat og skoleverk
Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2001:01

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

I dette notatet beskrives avgangsmønsteret i 1999 og dels 1996 for eldre arbeidstakere mellom 50-70 år i staten, skoleverket og et utvalg fristilte etater. Pensjoneringsmønsteret beskrives ved hjelp av såkalte overlevelseskurver og ved å beregne den gjennomsnittlige forventede avgangsalderen for ulike typer ansatte. Vi fokuserer på variasjonen i avgangsmønster mellom ulike etater og virksomheter og mellom et utvalg stillinger i stat og skoleverk. I tillegg er det gjennomført en begrenset analyse av avgangen i ulike aldersintervaller. Beregningene baserer seg på registerdata fra Statens pensjonskasse.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 657