Fafo-notater
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Realkompetanse i varehandelen
En følgeevaluering

Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl

Fafo-notat 2018:10

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Livslang læring, Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Læringsutbytte i varehandel

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Myndighetene og partene i arbeidslivet har et felles ønske og mål om utvikle modeller og verktøy for å synliggjøre den læringen som skjer i arbeidslivet, og som kan bygge bro mellom læring i arbeidslivet og utdanningssystemet. Dette er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet har finansiert et prosjekt om realkompetanse i varehandelen. Prosjektet ble igangsatt våren 2017 med Virke som prosjektleder, i samarbeid med LO, YS og NHO. I dette notatet beskriver vi hvordan prosessen med å utvikle en modell og metode for å beskrive kompetanse i varehandelen har vært gjennomført, og vi gir en kort vurdering av metoden og av modellen.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10275