logo fafo 194x64
Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland

Ordrenummer:

10295

Kristine Nergaard og Elin Svarstad

Fafo-notat 2019:05
ISSN 0804-5135

2019

(pdf 338 kB)

Tema for dette notatet er omfanget av utleie av arbeidskraft i Nordland. Datagrunnlaget er statistikk fra Statistisk sentralbyrå, NHO Service og Handel, opplysninger fra kommuner og helseforetak samt informasjon fra bedriftsdatabasen Proff.

  • Andelen utleide arbeidstakere er lavere i Nordland enn for landet i gjennomsnitt, men antall utleide arbeidstakere har økt de siste årene.
  • Mye av veksten har kommet innen bygg- og anleggs-virksomhet. Her rekrutteres mange fra land i Øst-Europa.
  • Kommuner og helseforetak i Nordland bruker per 2017/2018 mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell, til tross for at målet er å redusere bruken.

Notatet er utarbeidet for Nordland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens tilflyttingsprosjekt. Resultatene ble presentert på prosjektets sluttkonferanse i september 2018.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B