Allmenngjøring i EU og Norge

Fafo-rapport 2010:14
ISBN 978-82-7422-727-9
ISSN 0801-6143

2010, 80 s kr. 180,- Ordrenr: 20158

Nettutgave

(pdf 885kb)

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer en prosess hvor dekningen av tariffavtalene utvides ut over det opprinnelige partsforholdet. Utvidelsen skjer først og fremst til uorganiserte arbeidsgivere og deres arbeidstakere, og ved lov eller med støtte i lov.

I denne artikkelsamlingen ser vi på ulike allmenngjøringsordninger i EU og Norge. De store linjene dekkes i en oversiktsartikkel, mens forholdene i Finland og Tyskland behandles hver for seg. Norske erfaringer med allmenngjøring sammenfattes også, og det gjøres beregninger av hvor mange norske arbeidstakere som lønnes under tariffavtalenes minstelønnssatser.
180,00 kr
180,00 kr

Ordrenummer:

20158