logo fafo 194x64
Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og tillitsverv

Ordrenummer:

20191

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-rapport 2010:47
ISBN 978-82-7422-780-4 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-781-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2010, 68 s kr. 168,- Ordrenr: 20191

Nettutgave

(pdf 564kb)

Tema for rapporten er arbeidslivets organisasjoner i Norge. Data er hentet fra AKU 2008, og fra ulike registre. Forhold som diskuteres er utviklingen av organisasjonsgraden på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og hvor stor andel av lønnstakerne som dekkes av tariffavtale. Vi ser også på hvor stor andel av de organiserte arbeidstakerne som har verv for sin fagforening eller sitt fagforbund. Med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene fra 2006 sammenlignes organisasjonsgraden blant ikke-vestlige innvandrere med situasjonen blant lønnstakerne sett under ett.

168,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B