logo fafo 194x64
Digital kontroll og overvåking av arbeid
Omfang og praksis

Ordrenummer:

20567

Mona Bråten

Fafo-rapport 2016:05
ISBN 978-82-324-0277-9
ISSN 0801-6143

2016

(pdf 925 kB)

Hvilke motiver og holdninger og hvilken praksis har norske arbeidsgivere når det gjelder bruk av IKT-baserte kontroll- og styringssystemer? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten, som bygger på en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere i fire bransjer samt data fra ansatte i SSB Levekårsundersøkelse 2013. Arbeidsgiverne begrunner bruk av ulike digitale systemer med myndighetskrav, behov for bedre arbeidsstyring eller for å ivareta ansattes sikkerhet. Behov for kontroll med den enkelte ansatte og arbeidet som utføres oppgis derimot av en mindre andel. Virksomhetenes praksis når det gjelder drøfting, informasjon, lagring, tilgang og bruk av personinformasjon fra disse systemene varierer, noe som kan ha implikasjoner for ansattes personvern og arbeidsmiljø.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B