Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Evaluering av Husbankens kommunesatsing

Fafo-rapport 2014:51
ISBN 978-82-324-0165-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0166-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 153 s kr 303,- Ordrenr: 20398

Nettutgave

(pdf 2,7 MB)

I 2009 startet Husbanken en målrettet prioritering av samarbeid med kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Denne rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av denne satsingen. Husbankens kommunesatsing har bidratt til å sette boligsosiale perspektiver og arbeidsmåter på dagsorden i satsingskommunene. Langsiktighet og bevisst arbeid med forankring på høyt nivå i kommunene har vært viktige faktorer for å lykkes. Det har skjedd kompetanseheving og organisasjonsendringer lokalt som vil være viktige for framtidas boligsosiale arbeid i kommunene.

Evalueringen er gjennomført av Proba samfunnsanalyse og Fafo på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

303,00 kr

303,00 kr

Ordrenummer:

20398