Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet
Andre statusrapport

Fafo-rapport 2018:44
ISBN 978-82-324-0484-1
ISSN 2387-6859

2018

English summary

Dette er andre statusrapport fra evalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Vi presenterer årlige statusrapporter i planperioden, og en endelig resultatevaluering i 2021. I den første statusrapporten (Hansen mfl. 2018) ble det presentert et indikatorsett utarbeidet for å kunne vurdere måloppnåelsen for opptrappingsplanen.Denne andre statusrapporten gir en måling på indikatorsettet to år etter at opptrappingsplanen ble iverksatt. Statusen på indikatorsettet ses i lys av resultatene fra en casestudie i seks kommuner og to erfaringssamlinger.

Ordrenummer:

20693