Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten
Prosjekter fra tariffperioden 2006–2008

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2010:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Ved lønnsoppgjøret i staten ble det i 2008 avsatt 25 millioner kroner til kompetansetiltak innen mangfolds- og IA-området, organisasjons- og ledelsesutvikling, metoder og verktøy for kompetanse- og karriereutvikling og utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstilling. Denne rapporten gir innspill til den evalueringen av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler som partene i staten har avtalt å gjennomføre.
Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse i 16 virksomheter som hadde søkt om kompetansemidler i tariffperioden 2006–2008. Resultatene fra denne undersøkelsen gir grunn til å tro at de enkelte prosjektene som får støtte har stor grad av måloppnåelse, og at selve ordningen dermed også har det. Virksomhetene som har vært med i denne undersøkelsen er positive til ordningen.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20150

168,00 kr