Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:42
ISBN 978-82-324-0481-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0482-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 92 s, kr 242,- Ordrenr 20691

(pdf 1028 kB)

English summary

Dette er sluttrapporten fra evalueringen av utprøving av vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapporten gir en samlet beskrivelse av funnene i evalueringen på basis av tidligere delrapporter, og på basis av nye data. Evalueringen er gjennomført i samarbeid mellom Fafo og NIFU.

242,00 kr

242,00 kr

Ordrenummer:

20691