Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2018:42

Last ned nettutgaven | English summary

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Mathilde Bjørnset, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Anna Hagen Tønder

Dette er sluttrapporten fra evalueringen av utprøving av vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapporten gir en samlet beskrivelse av funnene i evalueringen på basis av tidligere delrapporter, og på basis av nye data. Evalueringen er gjennomført i samarbeid mellom Fafo og NIFU.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20691

242,00 kr