logo fafo 194x64
Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Ordrenummer:

20112

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2009:22
ISBN 978-82-7422-680-7
ISSN 0801-6143

2009, 68 s, Ordrenr: 20112

Nettutgave

(pdf 796kb)

Tema for rapporten er fagorganisering blant yngre arbeidstakere
med høyere utdanning. Spørsmål som drøftes er:
• Organiserer denne typen arbeidstakere seg?
• Hvilke forventninger har de til medlemskapet?
• Hva ligger til grunn for valg av organisasjon?
• Hva er de viktigste begrunnelsene for ikke å organisere seg?
• Skal lønna fastsettes kollektivt eller individuelt?
• Oppfatter de LO som et aktuelt alternativ for sin yrkesgruppe?
Datagrunnlaget er en spørreundersøkelse blant drøyt 1500 yngre arbeidstakere med høyere utdanning. Rapporten er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B