Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Flere hender i pleie og omsorg
Hvordan kan seniorpolitikken bidra?

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Fafo-rapport 2011:08

Nettutgave

Forskningstema: Sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Vi blir eldre. Men vi blir også flere eldre og færre yngre. Og selv om dagens – og trolig morgendagens – pensjonister holder seg friske lenge, vil de aller fleste trenge pleie og omsorg på slutten av sitt liv. I de neste tiårene vil Norge ha store utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft til å fylle dette pleie- og omsorgsbehovet. Allerede i dag har sektoren problemer med rekruttering, høyt sykefravær og tidlig avgang. I denne rapporten drøfter vi om utfordringene kan møtes ved å satse på en god senior- og livsfasepolitikk. Vi ser spesielt på hvordan tiltak på virksomhetsnivå kan bidra til å redusere fysisk og psykisk slitasje og motivere til fortsatt arbeid. Vi gjennomgår nyere forsknings- og utviklingsprosjekter for å finne tiltak med dokumentert effekt, hvilke tiltak som bør utprøves bedre, og områder der det trengs mer forskning.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20199

210,00 kr