logo fafo 194x64
Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lønnsfastsettelse for funksjonærer i bedrifter med Funksjonæravtalen og Standardoverenskomsten

Ordrenummer:

350

Mona Bråten

Fafo-rapport 350
ISBN 82-7422-333-0
ISSN 0801-6143

2001

Nettutgave

(pdf 546 kB)

Denne rapporten tar for seg lokal lønndannelse for funksjonærer i bedrifter som kommer inn under ulike funksjonæroverenskomster. Overenskomstene som diskuteres er Funksjonæravtalen (NHO-NOFU/PRIFO) og Standardoverenskomsten (NHO-HK). Undersøkelsen har fire problemstillinger:

- Hvilke ulike rammebetingelser gir de sentrale avtalene for den lokale lønnsfastsettelsen?
- Hvordan har bedriftene utviklet sin lønnspolitikk, og hva er kriteriene for lønnsfastsettelse under ulike overenskomster?
- Hvilke erfaringer har partene med de lokale lønnsforhandlingene?
- Hvordan skjer lønnsfastsettelsen i bedrifter med konkurrerende funksjonærforeninger?

I rapporten vurderes hvilken betydning ulike rammebetingelser gitt i overenskomstene har for den lokale lønnsdannelsen og lønnsutviklingen til de aktuelle funksjonærgruppene.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B