logo fafo 194x64
HMS-tilstanden i Norge 2007

Ordrenummer:

20062

Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2008:20
ISBN 978-82-7422-630-2
ISSN 0801-6143

2008, 233 s

Nettutgave

(pdf 1.47MB)

Denne rapporten undersøker HMS-tilstanden blant norske arbeidstakere og på norske arbeidsplasser i 2007. Utgangspunktet har vært å se på hvordan ulike endringer i arbeidslivet – i næringsstruktur, teknologi, organisering og ledelse, som gjerne knyttes sammen med «det nye arbeidslivet» – på ulike måter har bidratt til å endre HMS-tilstanden. Endringene vil ha betydning både for den enkelte arbeidstaker og de belastninger han eller hun utsettes for, og for hvordan myndigheter, ledelse og ansatte sammen skal kunne skape et godt arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser.
Dette er en oppfølging av en tidligere undersøkelse, gjennomført i 2001. Et viktig formål denne gangen har vært å se på hvordan HMS-forholdene har endret seg på ulike områder og for ulike grupper i perioden.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B