logo fafo 194x64
Hva skjer med lønnspolitikken?
Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor

Ordrenummer:

199

Eivor Bremer Nebben

Fafo-rapport 199
ISBN 82-7422-159-1

1996

Nettutgave

(8 MB)

Ved inngangen til 1990-årene ble det innført nye lønnssystem i offentlig sektor. Disse skiller seg fra tidligere lønnssystem ved at lokale nivå får større innflytelse på lønnsfastsettelsen og det åpnes for mer individuell avlønning. Ett argument for å innføre denne typen lønnssystem var at markedsvurderinger og personvurderinger burde få en mer sentral plass i offentlig lønnspolitikk.

Denne rapporten tar for seg hvordan nye lønnssystem blir iverksatt lokalt, og stiller blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan skiller en desentral lønnsfastsettelse seg fra en sentral lønnsfastsettelse?
  • Hvor langt går virksomhetene i retning av å gi individuell avlønning?
  • Er lønnspolitikken blitt mer resultat- og prestasjonsorientert?
  • Hvem har størst innflytelse på den lokale lønnsfastsettelsen?
  • Hvilke utfordringer innebærer dette for fagbevegelsen?

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B