logo fafo 194x64
Hvordan skape gode senkarrierer?

Ordrenummer:

20689

Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2018:40
ISBN 978-82-324-0478-0
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 972 kB)

English summary

Senter for seniorpolitikk (SSP) har lansert kampanjen #de15beste. Den handler om karriereutvikling etter fylte 50 år. Vi stilte spørsmål til 20 seniorer som hadde tatt jobbmessige grep, enten skiftet oppgaver, funksjon, stilling eller jobb, om hva som skal til for at «de neste 15 årene av yrkeskarrieren kan bli de 15 beste». Historiene fra seniorene handler om at det er viktig å ta utfordringene og være åpen for ny læring. Støtte fra omgivelsene gjør det lettere å skifte beite. Uansett er det viktig å ikke bli sittende i en jobb eller på en arbeidsplass uten engasjement og utvikling.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B