Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning

Fafo-rapport 2017:14
ISBN 978-82-324-0372-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0373-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 127 s, kr 277,- Ordrenr 20622

(pdf 4519 kB)

I denne rapporten ser vi på hva som bidrar til at innvandrerorganisasjoner og kommuner lykkes i å samarbeide om integrering. Myndighetene er opptatt
av å hindre utenforskap, både gjennom arbeid og utdanning og ved å skape tilhørighet og tillit til det norske samfunnet. Innvandrerorganisasjoner
forventes å bidra gjennom aktiviteter der folk møtes på tvers av minoritetmajoritet. Sett innenfra er innvandrerorganisasjonen en arena for identitet. De bidrar gjerne til dialog og felles aktiviteter, men lokale myndigheter må lede an. Dette lykkes best der forvaltningen opptrer ubyråkratisk, ser på
innvandrerorganisasjonene som likeverdige partnere og skaper møteplasser i form av fysiske steder og dialogfora.

277,00 kr
277,00 kr

Ordrenummer:

20622