Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
«It takes a village»
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset

Fafo-rapport 2018:23

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Asyl og migrasjon, Oppvekst og foreldreskap, Integreringstiltak for innvandrere

Forskere på Fafo: Mathilde Bjørnset

Denne rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning basert på ICDP, rettet mot foreldre som var bekymret for sine ungdommer. Et overordnet inntrykk fra evalueringen er at foreldre til ungdom i større grad opplever å stå alene sammenlignet med når barna var små. Foreldre med minoritetsbakgrunn, som utgjorde majoriteten av deltakerne, kan oppleve det som ekstra vanskelig å stå alene på grunn av begrenset nettverk. Evalueringen underbygger behovet for å utvikle et tilbud om støtte til ungdomsforeldre, og erfaringene fra dette forsøket viser at gruppeveiledning basert på ICDP kan være et fruktbart utgangspunkt. Samtidig viser erfaringene at implementering av veiledning kan være utfordrende. Rekruttering er vanskelig når ungdomsforeldre skal nås, og uten tverrsektoriell innsats blir rekrutteringen vilkårlig. Veiledning er dessuten ekstra krevende i grupper med varierende norskkunnskaper og når nye opplegg skal testes ut.

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20672

236,00 kr