logo fafo 194x64
«It takes a village»
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Ordrenummer:

20672

Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset

Fafo-rapport 2018:23

ISBN 978-82-324-0453-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0454-4 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 86 s, kr 236,- Ordrenr 20672

Last ned nettutgaven

(pdf 676 kB)

Denne rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning basert på ICDP, rettet mot foreldre som var bekymret for sine ungdommer. Et overordnet inntrykk fra evalueringen er at foreldre til ungdom i større grad opplever å stå alene sammenlignet med når barna var små. Foreldre med minoritetsbakgrunn, som utgjorde majoriteten av deltakerne, kan oppleve det som ekstra vanskelig å stå alene på grunn av begrenset nettverk. Evalueringen underbygger behovet for å utvikle et tilbud om støtte til ungdomsforeldre, og erfaringene fra dette forsøket viser at gruppeveiledning basert på ICDP kan være et fruktbart utgangspunkt. Samtidig viser erfaringene at implementering av veiledning kan være utfordrende. Rekruttering er vanskelig når ungdomsforeldre skal nås, og uten tverrsektoriell innsats blir rekrutteringen vilkårlig. Veiledning er dessuten ekstra krevende i grupper med varierende norskkunnskaper og når nye opplegg skal testes ut.

236,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi