Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder

Fafo-rapport 2014:40
ISBN 978-82-324-0145-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0146-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 76 s kr 226,- Ordrenr: 20387

Nettutgave

(pdf 417 kB)

Denne rapporten består av to deler. Det ene bidraget setter søkelyset på kommuners kjøp av hjelpetiltak i barnevernet, det andre belyser hvordan kommuner kvalitetssikrer kjøp av velferdstjenester. «Kommunenes kjøp av private barneverntjenester» er basert på tre case. Spørsmålene som stilles, er hvorfor private tjenester benyttes, hva de benyttes til, rutiner rundt oppfølging og konsekvenser av bruk av private tjenester for den kommunale barneverntjenesten. «Kommuners kjøp av velferdstjenester – hvordan følges kvaliteten opp?» tar for seg kommunale tjenester rettet mot brukere under 67 år med nedsatt funksjonsevne, rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Hensikten har vært å kartlegge de systemene kommunene har etablert for å følge opp tjenestekvaliteten når de kjøper slike tjenester, samt å se på hvilke indikatorer for kvalitet som legges til grunn.

226,00 kr

226,00 kr

Ordrenummer:

20387