logo fafo 194x64
Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid?
Prosjekt nevrologisk rehabilitering

Ordrenummer:

403

Heidi Gautun og Arne Grønningsæter

Fafo-rapport 403
ISBN 82-7422-391-8
ISSN 0801-6143

2002

Nettutgave

(pdf 1,35 MB)

Akershus universitetssykehus har gjennomført et treårig prosjekt for å bedre samarbeidet mellom sykehuset og to forsøkskommuner, Ullensaker og Rælingen. Prosjektet har vært finansiert av Sosial- og helsedepartementet, og Forskningsstiftelsen Fafo har fått i oppdrag å sluttevaluere prosjektet.

Evalueringen bygger på intervjuer og spørreskjemaundersøkelser blant ansatte i sykehuset og i kommunene, samt intervjuer med pasienter. Hovedinntrykket som sluttevalueringen gir, er at prosjektet har klart å få til mye. Prosjektet har bidratt til en prosess med å bedre samarbeidet mellom nivåer og faggrupper om pasienter. De kompetansehevende tiltakene har påvirket samarbeidet til å utvikle seg i en positiv retning, men ansatte i de to linjene står fortsatt overfor store utfordringer. Erfaringer og praksis fra prosjektet kan med fordel overføres til andre sykehus og kommuner.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B