Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Lang vei mot heltidskultur
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune

Fafo-rapport 2019:08
ISBN 978-82-324-0499-5
ISSN 2387-6859

2019

(pdf 1573 kB)

English summary

Heltid som norm i kommunesektoren har lenge vært et uttalt mål både for regjeringen, partene i arbeidslivet og mange kommuner. Slik også for Bodø kommune, som i et enstemmig bystyrevedtak i 2015 slo fast at kommunen skulle iverksette omfattende tiltak for å utvikle en heltidskultur.

Pilotenheter fra hjemmetjenester, bofellesskap og institusjonstjenester har prøvd ut følgende tiltak:

  • Bruk av langvakter
  • Hinkehelger (noen ekstra helger i året)
  • Heltidskulturtillegg (ekstra betalt for å jobber flere helger)
  • Økt bemanning (ressurbemanning)
  • Ubunden tid (ressurstid)
  • Redusert bruk av ektravakter

Rapporten beskriver tiltakene og evaluerer hvordan de har vært gjennomført, hva de har betydd for arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten og om de har ført til flere heltidsstillinger.

Dette er første gang Fafo har funnet at kommunale hjemme-tjenester som tar i bruk langvakter i helgene, også kan oppnå noen av de samme arbeidsmiljø- og kvalitetsgevinstene som en har sett i andre tjenesteområder.

Ordrenummer:

20705